ATENCIÓ AL CIUDATÀ

El servici d'Atenció Ciutadana té la funció de promoure la participació ciutadana i informar de manera general sobre les atribucions i servicis disponibles. Així mateix, este servici gestiona els servicis de Queixes, Denúncies, Peticions i Suggeriments dels ciutadans, proporcionant suport en els dubtes que puguen produir-se.

Mostrar
img

Nivell de tramitació: Informació Descàrrega de formularis Tramitació electrònica